Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

  1. Today
  2. Yesterday
  3. Last week
  4. MODEL: Nume: Propunere: Poze(daca este cazul): Cu ce crezi ca va ajuta comunitatea?: REGULAMENT: 1. Orice membru al comunitatii are dreptul la votul cu pro / contra. 2. Votarea cu pro sau contra fara a iti argumenta decizia duce la warning. 3. In cazul in care un administrator / fondator nu raspunde la propunere in 48 de ore, cel ce propune, are voie sa dea un UP.
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...